Treba više koristiti mogućnosti telemedicine u vrijeme COVID-19 epidemije i izolacije

Doktori koji nijesu uključeni u epidemiološku borbu moraju organizovati tele-preglede[...]